Avtalet KFS-vård och omsorg berör omkring 500 kommunalare. Deras löner höjs i snitt i år med 530 kronor i månaden, nästa år med 535 kronor och år 2019 med 600 kronor. Utöver det höjs lönerna för undersköterskor med 215 kronor i år och lika mycket nästa år.

OB-ersättningen höjs motsvarande märket, 6,5 procent på tre år.

– Redan från 1 juni i år höjs ersättningen med 3,2 procent vilket är mycket bra. För våra lågavlönade medlemmar betyder höjda ersättningar väldigt mycket, säger Kommunals ombudsman Elisabeth Haug.

Hon är också nöjd med att Kommunal utöver märket på 6,5 procent fått igenom låglönesatsningen samt satsningen på undersköterskor.

Avtalet KFS-fastigheter och näringsliv berör cirka 500 kommunalare. Deras löner höjs i snitt med 550 kronor i år, nästa år med 573 kronor och lika mycket år 2019.

De cirka 250 kommunalarna inom KFS-konsult och service får i år lönen höjd med i snitt 530 kronor, nästa år 567 kronor och år 2019 med 580 kronor.

Avtalet KFS-läns- och regionmuséer ger i år löneökningar på i snitt 540 kronor i månaden, nästa år på 550 kronor och år 2019 på 560 kronor i månaden. Det är 21 kommunalare som omfattas av avtalet.

Det minsta KFS-avtalet omfattar 11 kommunalare, inom musei- och arkeologisk verksamhet. De får i snitt lönen höjd med 540 kronor i månaden i år, nästa år med 550 kronor och år 2019 med 560 kronor i månaden.

Semesterväxlingen, som är lika i alla fem KFS-avtal, innebär att den anställde kan komma överens om att avstå från semestertillägg för att få längre semester. De som har upp till 29 semesterdagar kan på så sätt få fem extra dagar och de som har minst 30 semesterdagar kan få sex extra dagar ledigt.

Överenskommelsen görs individuellt och för varje år, den som vill kan ena året ta längre semester utan semestertillägg, och året därpå ta kortare semester med semestertillägg.

– Det är en bra nyhet i våra KFS-avtal, säger Kommunals ombudsman Lars Fischer.