SVAR: Arbetsgivaren har ansvar att underlätta för arbetstagaren att ­kombinera arbete och föräldraskap, men det innebär inte att man har rätt att vara ledig på helgerna.

Det finns ingen absolut rättvisa när det gäller scheman och frågor om arbetstidens förläggning. Det är däremot bra om passen är så jämnt fördelade som möjligt. Tiden i schemat ska i ert fall motsvara heltid. 

Eftersom detta är en ­lokal fråga rekommenderar jag att du tar kontakt med ditt lokala Kommunal!

Lena Byström,
ombudsman på Kommunal