SVAR: En anhörig har lämnat synpunkter till en chef och synpunkterna handlar om dig. Jag uppfattar det som att du vill veta om chefen är tvungen att informera dig om detta. Alternativet hade varit att chefen inte sagt något till dig och att det då funnits saker som ligger och gror på arbetsplatsen. Du verkar ha tagit mycket illa vid dig av samtalet med chefen och det är absolut något som måste redas ut. Att arbeta med människor innebär att åsikter kan komma från vårdtagare, anhöriga och arbetskamrater. Anhöriga som ställer orimliga krav på personalen ska hanteras av en chef. Det är därför viktigt att reda ut om synpunkterna eller åsikterna är befogade och om de går att göra något åt. Kontakta ditt lokala Kommunal och diskutera vad som är bäst att göra.

Maria Hansson, 
ombudsman på Kommunal