SVAR: Den som är sjuk och därför har nedsatt arbetsförmåga har rätt till sjukpenning. I enlighet med den så kallade rehabiliteringskedjan jämförs arbetsförmågan först mot det egna arbetet, men efter 180 dagar på hela arbetsmarknaden mot ”normalt förekommande arbete”. Om det finns särskilda skäl, som att man bedöms kunna återgå till sitt arbete inom ett år, kan denna gräns förlängas till 365 dagar. Av din fråga framgår inte hur länge du haft sjukpenning, men det stämmer att den bortre gräns­en är borttagen och att du i teorin kan få sjukpenning fram till pensionen. Om du ”klarat” 180-dagarsgränsen och bedömts sakna arbetsförmåga också i ”normalt förekommande arbete” bör ersättningen flyta på så länge du lämnar in läkarintyg. Det finns dock ingen formell rätt till sjukpenning bara därför att man haft det tidigare. Försäkringskassan får inte ta hänsyn till saker som ålder, var man bor eller förmåga att pendla. Kassan kan så klart inte tvinga dig att flytta, men de kan dra in sjukpenningen om du exempelvis skulle ha arbetsförmåga i ett lättare arbete som inte finns på orten.

Lagstiftningen och reglerna kring sjukförsäkringen lämnar utrymme för tolkning. Därför får handläggaren stor makt. Efter några år med stigande sjuktal ser vi nu också en trend med åtstramning från Försäkringskassan, som dragit in dubbelt så många sjukpenningar i år jämfört med förra året. Kassan har sedan den 1 november 2016 också börjat betrakta varje nytt läkarintyg som en ny ansökan. Det har dock inte skett någon lagändring, som motiverar en sådan hårdare inställning. Om du framöver skulle få din sjukpenning indragen kan du kontakta ditt lokala fack och fråga om rättshjälp, så kan de hjälpa dig att bedöma ditt ärende och se om det finns något att göra.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd

 

Illustration: Kristin Lidström