SVAR: Du gjorde helt rätt som anmälde dig sjuk den dagen du gick hem. Det finns i lagen ingen tid angiven för hur kort en karensdag kan vara. Däremot förekommer det diskussioner inom olika avtalsområden om detta ska regleras i avtalen.

Lars Fischer,
ombudsman på Kommunal

 

Illustration: Kristin Lidström