SVAR: Alla undersköterskor får inte 1 020 kronor. De som tillhör denna yrkeskategori och som är anställda inom kommun och landsting samlar var och en in 1  020 kronor till potten. Denna pott ska sedan fördelas individuellt och differentierat. Lönen sätts av arbetsgivaren och ska sättas utifrån de kriterier som finns på arbetsplatsen. Kontakta ditt lokala fack för att få mer information om hur man resonerat!

Lars-Sture Johansson, ­
ombudsman på Kommunal