SVAR: Orsaken till att det finns ferietjänster eller uppehållstjänster, det senare vanligast bland Kommunals medlemmar, är att arbetsgivarens behov av den anställde varierar över året. Den anställde måste då arbeta mer tid när verksamheten är i gång, för att sedan vara ledig när det är stängt. Man arbetar helt enkelt in tiden man sedan ska vara ledig, men fördelar lönen jämnt över året. Lärare som arbetar heltid har en genomsnittlig arbetstid på 45 timmar i veckan när det inte är ferie. Utifrån din beskrivning av hur du har det behöver du snarare hjälp och stöd med att se över ­arbetsbelastningen och din arbetssituation. Min uppfattning är att du inte bör arbeta ännu längre dagar med tanke på hur din arbetsgivare nyttjar din tid. Kontakta ditt skyddsombud eller arbetsplatsombud på arbetsplatsen alternativt ditt lokala Kommunal, för att få stöd till förändring av din arbetssituation och arbetsbelastning.

Tom Jansson,
ombudsman på Kommunal

 

Illustration: Kristin Lidström