SVAR: Normalt sett har man alltid rätt att lämna ett löne­anspråk om man söker nytt jobb. De gånger lönen följer med är oftast när det handlar om en omplacering, men även då bör det alltid ses över om personen är rätt lönesatt utifrån det nya arbetet. För att få ytterligare info om hur det fungerar hos din arbets­givare Stockholms stad bör du kontakta ditt lokala fack.

Tom Jansson,
ombudsman på Kommunal