SVAR: Möjligheten att arbeta efter 65 år finns reglerad i lagen om anställningsskydd.  Där står att du har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då du fyller 67 år. Grundförutsättningen är att du fortsätter arbeta på den tjänst du har i dag. Om du vill ändra din arbetstid och binda dig för tre månader i taget får din chef avgöra om detta är möjligt.

Jan Rehn,
ombudsman på Kommunal