SVAR: I mitt svar utgår jag från att du arbetat inom kommun och/eller landsting. Det sätt du var anställd på avgjorde om du hade rätt till tjänstepension eller inte. De som var anställda enligt AB grupp 1, det vill säga arbetade minst 40 procent av en heltid och för en period om minst tre månader, hade rätt till tjänstepension. Först 2002 fick samtliga rätt till tjänstepension oavsett anställningsform.

Anne-Maria Carlsgård, ­
ombudsman på Kommunal