Den 17 september är det val till Svenska kyrkan. Med anledning av det besökte Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad Kommunals förbundsmöte och samtalade med Tobias Baudin om kyrkovalet. Tobias Baudin sade att den viktigaste anledningen till att Kommunal engagerar sig i kyrkovalet är för att det är ett val av arbetsgivare till de 6000 medlemmar som är anställda i Svenska kyrkan.

– Det handlar om vilka arbetsgivare de ska och vilken arbetsgivarpolitik som ska gälla i deras arbeten. Det kommer vara mycket av ett mobiliseringsval och jag brukar prata om att det handlar om vi ska få en socialdemokratisk arbetsgivarpolitik eller en sverigedemokratisk arbetsgivarpolitik, sade Tobias Baudin.

Kommunal kommer att försöka mobilisera medlemmar att gå och rösta och rikta in sig på två grupper – de 23 000 förtroendevalda i Kommunal och de 6000 medlemmar som är anställda av Svenska kyrkan.

– Vi ska ringa våra förtroendevalda kamrater som förhoppningsvis ligger väldigt nära det parti som vi vill att man ska rösta på och säga att den här lilla insatsen kan ni göra. Vi ska kunna klara av att ringa alla dem, hinner vi med det kan vi göra väldigt stor skillnad, sade Tobias Baudin.

Enligt Lena Rådström Baastad handlar kyrkovalet för Socialdemokraterna om tre huvudfrågor: ska kyrkan vara en öppen folkkyrka eller en elitistisk kyrka, ska det vara en progressiv kyrka som är öppen för alla oavsett sådant som kön och sexuell läggning, och ska kyrkan i sitt arbete i omvärlden bara hjälpa kristna eller alla människor.

– Det finns ganska tydliga värderingsskillnader som gör det så angeläget för Socialdemokraterna att vara med i kyrkovalet, sade Lena Rådström Baastad.

För Kommunal är de viktigaste frågorna att lyfta i kyrkovalet de som rör arbetsgivarpolitiken.

– Socialdemokraterna i kyrkan har sagt att de ska bli Sveriges bästa arbetsgivare och det förpliktigar. Se till att gå från ord till handling. Se till att heltid blir norm, kom till rätta med visstidsanställningarna. Det är alldeles för lite kompetensutveckling i kyrkan. Och Svenska kyrkan har en jätteviktig roll i upphandlingar, där de kan ställa krav på schysta villkor, sade Tobias Baudin.

Lena Rådström Baastad sade att hon kan förstå om de som är ute i verksamheterna tycker att det finns ett glapp mellan hur Socialdemokraterna säger att de ska vara som arbetsgivare och hur det fungerar i praktiken.

– Jag är fullt medveten om det och att ni som finns där ute vet att det fortfarande finns ganska stora brister och det får vi ha respekt för. Jag tror att arbetsgivarfrågor överlag bland förtroendevalda diskuteras för lite. Man har kanske inte tillräcklig kunskap om det arbetsgivaransvar man har, sade Lena Rådström Baastad.

Enligt Tobias Baudin kommer LO centralt inte att satsa på kyrkovalet, men han hoppas att Kommunal kan få hjälp av andra LO-förbund att mobilisera sina förtroendevalda ändå.

– Jag tror att LO har 150 000 förtroendevalda. Kan man inte göra en insats för solidariteten med de kommunalare som ska välja arbetsgivare? Vi kanske får ta på oss den samordnande rollen i kyrkovalet.