– Det kan finnas undersköterskor som går på avtalet, säger Kommunals ombudsman Jörgen Gustavsson.

Anställda vid vissa hunddagis och kringverksamheter till Fryshuset i Stockholm är exempel på medlemmar som berörs av avtalet.

Avtalet är nytt (sedan 2014) och antalet medlemmar som berörs är få, än så länge. Det nya avtalet är treårigt och ger löneökningar med i genomsnitt 520 kronor första året, 530 kronor år två och 535 kronor det sista avtalsåret.

– Vi har fått till en rejäl låglönesatsning och det är ganska många på det här avtalet som tjänar under 24 000 kronor i månaden, säger Jörgen Gustavsson.

Eventuella undersköterskor på avtalet får utöver den ”vanliga” löneökningen höjd lön med ytterligare 265 kronor i genomsnitt i år, 265 kronor nästa år och 300 kronor 2019.

Lägstalönerna höjs med sammanlagt 6,5 procent under avtalsperioden och de nya lägstalönerna är från den 1 april i år 18 260 kronor för outbildade och 20 548 kronor för utbildade.

Avtalet, som gäller olika ideella verksamheter, gäller från den 1 april 2017 till den 31 mars 2020.

Kommunal har flera olika avtal med IDEA, bland annat för ridhusföretag och friskolor.