När ombuden nu samlas i Upplands Väsby, mellan Arlanda och Stockholm, har fjolåret på olika sätt påverkat programmet. Resultatet av den kris som skakade Kommunal med Aftonbladets rapportering med förlusttyngd krog- och konferensverksamhet och vidlyftig representationen blev en åtgärdsplan. Tanken är att Kommunal ska bli mer transparent. Därför finns nu en granskningsrapport från revisorerna på dagordningen, detta förutom års- och revisionsberättelse, beslut om ansvarsfrihet och budgetprognos.

På programmet står också den pågående förnyelseprocessen Kommunal vaknar där en robottupp fått symbolisera medlemsdialogen.

Att förändra en organisation är också temat för en paneldebatt med representanter från Handels, Unionen och Vision.

Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad gästar förbundsmötet för att prata om kyrkovalet i september och de allmänna valen nästa år.