Efter krisen i Kommunal förra året var det flera ledamöter som inte beviljades ansvarsfrihet för 2015. De ledamöterna satt också i förbundsstyrelsen fram till kongressen 2016. Sedan valdes en ny förbundsstyrelse.

Revisorerna föreslog förbundsmötet att samtliga ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet. Detta eftersom styrelsen agerade snabbt vid krisen och antog en åtgärdsplan. Förbundsmötet gick på revisorernas linje och beviljade ansvarsfrihet.

Men innan dess väcktes frågan om ägardirektiv för konferensbolaget Lyran och Marholmen. Per Holmström, förste vice ordförande, svarade:

– Ägardirektiv för Komanco och Lyran där Marholmen ingår är så gott som färdigskrivna, nu bildas ett driftbolag för hotell och konferens. De kommer upp på nästa förbundsstyrelse, men kommer bordläggas till efter sommaren, sade Per Holmström.

Anledningen till det är att det nya bolaget inte beräknas vara igång förrän efter sommaren, eftersom det måste ordnas fram tillstånd för exempelvis alkoholservering.

Som en följd av åtgärdsplanen presenterade de förtroendevalda revisorerna också en granskningsrapport. Där listades vilka delar av åtgärdsplanen som genomförts och vilka som inte genomförts. Det som är kvar är just ägardirektiven till Marholmen, en struktur för fastighetsinnehavet och att efterlevnaden av policyer säkerställs genom internrevision.

Jörgen Olsson, förtroendevald revisor, föredrog granskningsrapporten:

– Det har inte förekommit något som tyder på att förbundets verksamhet inte har bedrivits i allt väsentligt enligt stadgarna.