Lokalradions reporter har ringt upp enhetschefer i alla kommuner i Västernorrlands län och sagt sig ha en förälder som behöver hemtjänst men vill slippa ”utländsk personal”. De flesta cheferna var beredda att tillgodose önskemålet.

P4 Västernorrland har också kommit över dokument från hemtjänsten i Sundsvalls kommun. ”Obs! Vill ej ha hjälp av utländsk personal. Viktigt att detta följs!!”, står det bland annat om en brukare.

Flera hemtjänstanställda med utländsk bakgrund berättar anonymt för P4 Västernorrland om diskrimineringen de möter i jobbet.

– Jag säger till mina barn att de ska utbilda sig och inte jobba inom hemtjänsten. Det räcker att jag upplevt allt det här, säger en av dem.