Förbundsmötet fastställde målen för nästa år och budgetprognosen för kommande fyra år utan större diskussion. Men Dan Gabrielsson, ombud från avdelning Vänerväst, ville göra ett medskick till förbundsstyrelsen att fundera över hur rikt Kommunal måste bli.

– Vi har nog aldrig varit så rika som i dag, ändå diskuterar vi hur vi ska få vår budget att gå ihop. Hur mycket pengar ska vi ha? Hur länge ska konflikten räcka? Hur mycket konflikt har vi haft historiskt? Det kanske är dags att något år använda avsättningen till konfliktfonden till något annat, sade Dan Gabrielsson, som nämnde att det behövs utbildningar och andra satsningar.

Ekonomichef Niklas Rengen sade att han tycker att det är viktigt att ett så stort fackförbund som Kommunal har ordentligt med pengar i konfliktfonden, så att man aldrig tvekar inför att gå ut i konflikt av ekonomiska skäl.

– Det är ett av de starkaste påtryckningsmedel vi har på arbetsgivarna, att de vet att vi kan gå ut med konflikt och vara i konflikt länge, sade Niklas Rengen.

Kommunal har 2,6 miljarder kronor i konfliktfonden, och ytterligare cirka 1 miljard kronor i det egna kapitalet.

Christine Marttila, också från avdelning Väst, vädjade till förbundsstyrelsen att inte höja medlemsavgiften i den lägsta avgiftsnivån.

– Höj då i stället lite mer i de högre avgiftsnivåerna,. Det sticker i ögonen på medlemmarna, sade Christine Marttila.