–  Kommunal har en god och stabil ekonomi, men det som oroar oss är att det blir svårare att hålla balans mellan intäkter och kostnader, säger Kommunals ekonomi­chef Niklas Rengen. 

Med start i morgon, tisdag, har Kommunal förbundsmöte i Upplands Väsby utanför Stockholm. En punkt som ska behandlas är förra årets ekonomi. Den fackliga verksamheten gjorde 2016 ett underskott på 94 miljoner kronor. Resultatet räddades av en engångsåterbäring från Folksam på 79 miljoner kronor. Men kostnaderna har varit för stora, samtidigt som intäkterna på grund av medlemstappet blev 20–25 milj­oner kronor mindre än budgeterat. Kostnaderna är främst personal samt IT-system och marknadsföring, projekt som löper på flera år framåt.

Dessutom har konferensbolaget Lyran gått med förlust. Att den fackliga verksamheten går back betyder dock inte att Kommunal hamnar på minus totalt. Tack vare investeringar i fastigheter och aktier blir resultatet 71 miljoner plus. 

Kommunal behöver ha ett stort överskott.

–  Vi har kongressbeslut på att konfliktfonden dels ska inflationssäkras och dels öka i värde med två procent varje år. Det gjorde att vi var tvungna att sätta av 88 miljoner till konfliktfonden i år, säger Niklas Rengen.

Det löste Kommunal genom att disponera om sitt kapital, men det betyder också att Kommunal behöver ett större överskott än det man fick ihop förra året.

I slutet av förra året budgeterade Kommunal för ett underskott 2017 på 60 milj­oner. Nu tror Kommunal att minuset blir 155 miljoner kronor. Det beror på att plan­erade projekt numera läggs in i budgeten. 

–  Det är första gången vi gör så här. Det blir mer synligt, säger Niklas Rengen.

Han som ekonomichef har fått större ansvar sedan förbundskassörsposten avskaffades. 

–  Jag gillade inte att man fick större kostnader för projekt som inte syntes. Nu gör vi på det här sättet för att det ska bli mer transparent, det är en del av åtgärdsplanen, säger Niklas Rengen.

För att få ekonomin i balans måste utgifterna ses över för de kommande åren. Bland annat ska förbundet se över konsultkostnaderna.

Kommunals placeringar i fastigheter och aktier och andra värdepapper har gått bra. 

Förbundsmötet

Kommunal håller kongress vart tredje år, då behandlas motioner och förbundsstyrelse väljs. Åren däremellan hålls förbundsmöte, då årets verksamhet behandlas och aktuella frågor diskuteras. 188 ombud från Kommunals 13 avdelningar deltar, samt förbundsstyrelsen.