Den centrala förhandlingen mellan Kommunal och Attendo gällde hur kollektivavtalen Vårdföretagarna E och F ska tolkas.

Nu är parterna överens om tolkningen av avtalet F, för äldreomsorgen.

Kommunal krävde att alla som fått anställning som undersköterskor eller gått utbildningen ska omfattas av satsningen på undersköterskor. Attendo menade att det krävs en viss utbildningsnivå med en viss poäng för att omfattas.

Kommunals ombudsman Elisabeth Haug säger att det blev en kompromiss, efter att fack och arbetsgivare tillsammans gått igenom vilken kompetens personalen har på de berörda arbetsplatserna.

– Jag vill inte kommentera exakt hur kompromissen ser ut. Det är arbetsgivarens uppgift att meddela de nya lönerna för var och en. Men berörda medlemmar kan ta kontakt med sina lokala fackliga företrädare i Kommunal för att få mer information, fortsätter Elisabeth Haug.

Överenskommelsen mellan Kommunal och Attendo innehåller ingen individgaranti för undersköterskor, de extra pengarna går till en pott som ska fördelas på arbetsplatsen där vissa kan få mer och andra kan få mindre efter lokal förhandling.

Kommunal och Attendo kan inte enas om vilka som ska få del av satsningen på undersköterskor inom avtal E, individ- och familj inom hälso- och sjukvård.

Det gäller tolkningen av kravet på undersköterskekompetens i anställningen i de fall som företaget i rekryteringsannonser skriver att det krävs ”undersköterskekompetens eller liknande”.

Attendo menar att det i dessa fall inte specifikt krävs undersköterskeutbildning, och då ska inte den extra satsningen på lön gälla. Det håller inte Kommunal med om.

– Vi tycker att det är tråkigt att vi inte kunde enas, säger Elisabeth Haug.

Enligt förhandlingsordningen är det nu Attendos uppfattning som ska gälla. Men Kommunal har möjlighet att på nytt kräva förhandling om den nya lönen för de personer som facket anser har fått för lite. Ytterst kan dessa tvister hamna i Arbetsdomstolen.

Den centrala förhandlingen i denna omgång gällde 80 arbetsplatser där Kommunal och Attendo inte kunde komma överens. Företaget har vägrat att betala ut de nya lönerna innan alla lokala förhandlingar på dessa företag är klara.

Men nu ska Attendo betala ut nya löner från och med juni. Då betalas också de innestående löneökningarna ut från och med 1 mars. Det är från och med det datumet som de berörda avtalen mellan Kommunal och Vårdföretagarna började gälla.

Kommunal har omkring 5 000 medlemmar som är anställda hos Attendo.