Med start nästa år räknar Göteborgs kommunalråd Daniel Bernmar (V) med att personalen i förskolan slipper kostnaden för karensdagen vid sjukdom under vinterhalvåren, som räknas oktober-mars. Förslaget ligger med i budgeten för 2018 vilken klubbas i början av juni.

– Inom förskolan arbetar man nära barnen och blir lätt smittad. Vi har sett att korttidsfrånvaron är ett bekymmer både för att sjuk personal kommer till jobbet och för att de som inte gör det förlorar pengar på karensdagen. Därför vill vi testa den här metoden, säger Daniel Bernmar.

SKL, Sveriges Kommuner och landsting, säger att det inte är möjligt att slopa karensdagen så som lagen ser ut idag (läs mer här). Men Daniel Bernmar menar att Göteborg kommer att finna en teknisk lösning. Det kan handla om att karensen dras men att den anställde senare ersätts med en engångsersättning, som en slags förmån.

Kommunalrådet säger att de startar med den pedagogiska personalen på förskolorna (barnskötare, förskollärare) eftersom det visat sig att det bland personalen finns en hög korttidsfrånvaro under vintermånaderna, men också för att det rent ”tekniskt” är en relativt enkel grupp att börja med. (Så gott som alla arbetar dagtid, det finns fasta scheman och låg andel timanställda.)

– Det är både nödvändigt och självklart att vi som den största kvinnodominerade arbetsgivaren i Sverige försöker skapa mer jämställda arbetsvillkor. Självklart vill vi också uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, säger Daniel Bernmar.

Elsie Shead arbetar som barnskötare på förskolan Fanjunkarens lycka 3 i Angered. Hon tror definitivt att det skulle påverka synen på kommunen som arbetsgivare:

– Det kan jag tänka mig! Många kvinnor blir ju dubbelt drabbade eftersom de oftast är hemma med vård av sjuka barn och då blir det bättre utan karensdag för egen del. Vi är dessutom lågavlönade, så den vägen blir det också mer jämställt när vi slipper karensen.

Att kostnaden för karensen endast tas bort under en viss tid av året, tycker hon känns helt rimligt eftersom det är under vintermånaderna som det är som värst.

– Det är viktigt att förhindra vidare smittspridning. Jag tror definitivt att man skulle minska sjukfrånvaron genom att ta bort karensdagen. Fler skulle stanna hemma när de behöver och färre skulle stanna hemma längre än de behöver, säger Elsie Shead.

Kostnaden blir enligt budgeten 15 miljoner kronor om året (för halvåret oktober-mars).

Det rödgröna-blocket som styr i Göteborg har inte majoritet men är det största blocket och har tidigare fått igenom de budgetar som de har lagt. Daniel Bernmar räknar därför med att budgeten och förslaget om ersättning för karensdagen går igenom i början av juni.

Eftersom den tekniska lösningen först ska utredas är planen att projektet ska starta i juli 2018.

Västra Götalandsregionen som sköter sjukvården i regionen har sedan 2008 tagit bort karensdagen för personal på sjukhusens vårdavdelningar när det gäller konstaterade utbrott av vinterkräksjukan.