Kommunal och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har träffat ett nytt avtal som ger löneökningar i nivå med märket på 6,5 procent. Det betyder höjningar på i snitt 564 kronor i år, 524 kronor 2018 och 614 kronor 2019. Låglönesatsningen är inräknad. Medellönen är cirka 25 300 kronor.

Samtidigt höjs lägstalönen, i år till 20 477 kronor, nästa år 20 887 kronor och avtalets sista år blir den 21 367 konor.

Ersättningarna höjs också med 6,4 procent på tre år, vilket innebär 2,2 procent i år, 2,0 procent nästa år och 2,3 procent 2019.

När förhandlingarna startade ville Kommunal strama åt arbetsgivarnas möjlighet att förskjuta arbetstiden.

– Vi kom inte fram till någon schyst lösning där, så vi släppte det, säger Peter Larsson, ombudsman Kommunal.

Planen är nu att slipa på strategin och ta upp kraven i avtalsrörelsen om tre år.

Arbetsgivarnas krav på årsarbetstid i avtalet avvisade Kommunal utifrån att det redan finns möjlighet till att teckna lokala avtal.

Nytt i avtalet är att föräldrapenningtillägget gäller även visstidsanställda, säsongsanställda och provanställda förutom tillsvidareanställda.

– Det är en rättvisegrej, nu har visstidsanställda fått samma som tillsvidareanställda, säger Peter Larsson.

Föräldrapenningtillägget gäller 180 kalenderdagar.

Avtalet har också fått en ny skrivning om att provanställning bara ska förekomma när det finns ett prövobehov.

Fack och arbetsgivare kom också överens om att gå ut med information om en möjlighet som redan finns i avtalet, nämligen att gå ner i arbetstid om man fyllt 62 år.

– Man kan minska arbetstiden från 100 procent till 80 procent och få 90 procent av lönen, säger Peter Larsson.

Två arbetsgrupper har också tillsatts, bland annat ska bestämmelserna för betingsarbete för kyrkvaktmästare och kyrkogårdsvaktmästare ses över, främst användningen av löneformulär.

Avtalet löper från den 1 april 2017 till den 30 mars 2020. Avtalet berör cirka 8 000 till 9 000 anställda på Kommunals område.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.