Vision driver att ingen chef ska ha ansvar för mer än 25 medarbetare för att hinna med. Inom äldreomsorgen har de allra flesta cheferna betydligt fler medarbetare än så. Det finns exempel på chefer som har direkt ansvar för mer än 80 anställda, enligt enkätundersökningen som nästan 700 chefer har svarat på.

Vision lyfter också fram att allt fler kommuner beslutar om riktmärken som begränsar antalet anställda per chef. Några exempel är Norrköping, Hedemora och Söderhamn.

Fotnot: Hela Visions rapport finns här (PDF-format, extern länk).