Under tre månader i sommar kommer bussförarna på två linjer att ha möjlighet att prova på att arbeta med kroppskameror på sig. Ett pilotprojekt för att se om det går att öka tryggheten för förarna på en speciellt utsatt linje. Idén kom från arbetsgivaren Arriva.

– Jag är ny säkerhetsansvarig på företaget och har själv erfarenhet av kroppskameror från mitt förra jobb hos polisen. Jag tänkte att det kunde vara intressant att använda för våra förare i utsatta områden också, säger Kenny Bungss, Arrivas säkerhetschef.

I slutet av förra året gjorde Västtrafik ett liknande försök med tågvärdar och biljettkontrollanter.

– I den studien visade det sig att personalen kände sig tryggare med kamerorna på sig. Hos oss kommer kamerorna att prövas på linje 179 som är en busslinje där vi har en hög procent förare som upplever hög otrygghet med hot och våld. Vi vill få ner det och det här är ett sätt försöka göra det på.

Projektet kommer att pågå från 1 juni till den sista augusti. Vilka förare som ska vara med är inte klart.

– Tanken är att det ska vara frivilligt att vara med och de som är det kommer själva att välja när de ska spela in eller inte. Vi tror att vi behöver drygt tjugo förare som ska vara med, men vilka det blir sköter de lokalt, säger Kenny Bungss.

Trygghetsarbetet stannar inte vid kameror. I det aktuella området provas också ett samarbete med lokalpolisen.

– Det är för att kunna göra biljettkontroller. Personalen säger att det blir lugnare och lättare att göra kontrollerna.

Förhoppningen är att kamerorna också ska leda till ökat lugn.

Men kan inte kameror provocera vissa till att ge sig på föraren?

– Hos Västtrafik skedde inga incidenter alls. Vi hoppas och tror att det inte ska hända något här heller. Förarna är redan utsatta i dag och vi tror att det här ska skydda dem. Vi måste noggrant följa det som händer.

Andreas Moberg är Kommunals förhandlingsansvarige inom Arriva.

Han menar att det har varit problem med hot och våld mot framförallt förare från utomeuropeiska länder och att det här är företagets försök att göra något åt det.

– Vi är inte överens med Arriva om allt, men vi är helt överens med dem om att det är helt oacceptabelt att förarna utsätts för hot och våld. Och om det här får en chaufför att känna sig trygg, varför inte?