Det nya avtalet gäller endast dem som är födda 1959 eller senare.

– Det är glädjande att äntligen ha tecknat ett modernt pensionsavtal för Svenska kyrkan, säger Helén Källholm, vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, enligt ett pressmeddelande.

Den stora skillnaden i det nya tjänstepensionsavtalet är att de med högre inkomster, över 7,5 basbelopp (i dag 38 438 kronor/månad) får premiebestämd pension i stället för förmånsbestämd. Det betyder att arbetsgivaren betalar in en viss procent av lönen varje månad och att pensionens storlek avgörs hur mycket arbetsgivaren betalat in, hur avkastningen blivit och hur stora avgifter som tagits ut. I ett förmånsbestämt system är man garanterad en viss procent av slutlönen vid pensionen.

För dem med lägre inkomster inom kyrkan är pensionen redan premiebestämd sedan tidigare.

Enligt Kommunals pressavdelning är en nyhet också i systemet att graviditetspenning lagts till som pensionsgrundande frånvaro.

För dem som är födda 1959–1978 och är eller har varit anställd i Svenska kyrkan den 31 december 2017 gäller övergångsregler som innebär att de är garanterade en viss procent av lönen vid pensioneringstillfället.

Är man född 1958 eller tidigare går man kvar på det gamla pensionsavtalet.