Varför är du här?

– Jag har fått möjligheten att åka hit och nätverka med andra skötare. Jag hoppas på att jag kan tipsa om olika sätt att jobba på och få nya idéer av andra. Att alla kan dela med sig. Jag vill lära mig nytt och få reda på vad som är på gång i mitt skrå. Vi har nationella riktlinjer, men jag vill veta hur andra gör. Skötarna är längst ner i hierarkin, men jag är en stolt skötare som gör ett bra jobb och vill bli ännu bättre. Men det är trevligt att komma bort, det känns lyxigt att bo på hotell i stället för att vara på konferens i någon lokal i anslutning till jobbet.

Vad hoppas du lära dig?

– Jag jobbar på en psykosavdelning, men vi har patienter med affektiva sjukdomar hos oss också. Nu kommer jag få lära mig mer om affektiva sjukdomar (till exempel depression och bipolär sjukdom). Bred kunskap är bra.

Vad är viktigaste frågan för skötare?

– Lönerna har blivit viktiga i Falköping, skötarna har inte fått del av undersköterskesatsningen. Nu finns det många arbetstillfällen utanför sjukhuset, både i kommunen och privat. Nu är det många som slutar för att få högre lön. Annars är arbetstiderna bra, det tycker jag även om andra inte är nöjda, vi har inte delade turer. Det inte heller så underbemannat som i äldreomsorgen.