Det finns gott om vårdbiträden i äldreomsorgen, men inom landstingen försvann yrkesgruppen för många år sedan i takt med att arbetsgivarna prioriterade sjuksköterskor och undersköterskor. Gruppen har varit lite styvmoderligt behandlad även av sitt eget fackförbund Kommunal, som länge drivit att all omsorgspersonal ska ha undersköterskeutbildning. Men nu våras det för vårdbiträdena.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal kritiserar snabbutbildning

 

Vårdbiträdesutbildningen försvann i början på 90-talet, men nyligen presenterade Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ett förslag om en ny utbildning. Behovet av personal i vården är stort och fack och arbetsgivare vill säkra tillgången till utbildad personal. När utbildningen kan starta är osäkert. Kommunals ordförande Tobias Baudin har sagt till KA att regeringen troligen kommer behöva ge stöd till arbetsgivarna för att bekosta utbildningen.

Inom sjukvården i Norra Älvsborg kunde man dock inte vänta. Redan den 2 maj startade en fyra veckor lång utbildning för ett 20-tal vårdbiträden.

– Vi startade det här för att vi har en väldig brist på personal inför sommaren, säger Kerstin Blomgren enhetschef på sjukhusens HR-avdelningen.
Vårdbiträdena kommer arbeta på sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla och har en tidsbegränsad anställning till september. Vad som händer sedan är oklart.

– Vi måste se hur utfallet blir först, hur det funkar för dem att jobba, säger Kerstin Blomgren.

Hon är positiv till Kommunals initiativ, som dock innebär en betydligt längre utbildning än fyra veckor. Tanken är att vårdbiträdesutbildningen ska bestå av unge­fär hälften av undersköterskeutbildningen, 800 poäng.

– Det ser väl bra ut om de kommer igång och man är överens om det. Vi hann inte göra den så lång eftersom vi hade det här behovet till sommaren, säger Kerstin Blomgren.