– Det är en del i helheten, säger Kommunals ombudsman Lena Byström.

I samband med att kommun- och landstingsavtalet nyligen förlängdes med ett år kom Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, också överens om tvisterna.

”De anses hanterade och avslutade”, heter det enligt överenskommelsen.

Flera av Kommunals lokala förhandlingar om fördelningen av lönerna i kommuner och landsting, slutade förra året i oenighet. Enligt KA:s löneenkät till sektionerna var det så i nästan var femte facklig sektion, av de 297 sektioner som svarade. Oenigheten rörde ofta vem som skulle anses vara undersköterska, enligt definitionen i avtalet. Ett flertal arbetsgivare såg strikt på saken och ville endast låta dem med titeln undersköterska få del av undersköterskesatsningen.

Flera av dessa oenigheter ledde till tvister. Många har antingen löst i lokala tvisteförhandlingar eller så har de inte skickats in till förbundet. Men ett tiotal tvister återstod för Kommunal och SKL att hantera. Det är dessa tvister som nu åker ner i en byrålåda utan att man gör någonting åt dem.

– Vi har hittat en lösning på den frågan inom ramen för förhandlingarna. Det finns ingen anledning att fortsätta med de tvisterna, säger SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl.

Var det ett krav från SKL:s sida att Kommunal skulle släppa tvisterna för att ni skulle gå med på en förlängning av avtalet och en utökning av undersköterskesatsningen i avtalet?

– Vi har hittat en lösning på frågan.

Kan man verkligen kalla det en lösning?

– Jo vi har gjort en lösning.

Kommunals ombudsman Lena Byström är nästan lika fåordig.

– Som en del av den totala överenskommelsen mellan Kommunal och SKL så anser man att lönetvisterna är hanterade och avslutade, säger hon.

Detta kan ju se ut som Kommunal är med och sopar problemen under mattan?

– Det är inte så man ska se det. Eftersom vi fick en utökad krets så är det viktigt att komma igång snabbt lokalt med förhandlingar om lönerna för 2017.

I avdelning Stockholms län fanns flera tvister. Förhandlingarna avslutades i oenighet i ungefär hälften av kommunerna i Stockholm. Avdelningens ombudsman Per Bexelius ser den centrala överenskommelsen som en förlikning.

– I och med den nya skrivningen så har man gjort någon form av överenskommelse med SKL. Om vi hade drivit tvisterna och sen förlorat så hade den tolkningen kunnat slagit mot oss i stället. Förbundsombudsmännen har nog gjort en värdering, utifrån resultatet av löneförhandlingarna ute i landet.

Den sektion som organiserar skötare i Stockholm, sektion SLSO Sjukvård norr, skickade in en tvist som handlade om hundratals skötare som inte fick del av undersköterskesatsningen, men alla hade motsvarande undersköterskeuppgifter, enligt sektionen. Arnstein Mogstad, själv skötare och ledamot i sektionsstyrelsen, säger att medlemmarna uttryckt stor besvikelse.

– Tvisterna var det där lilla halmstrået vi hade, säger han.