Majoriteten i riksdagens socialutskott säger nej till förslaget om att vård enligt privata sjukvårdsförsäkringar inte får leda till att principer om människovärde, behov och solidaritet sätts åt sidan.

Regeringen vill med stöd av Vänsterpartiet att denna prioritering av vårdbehov skrivs in i hälso- och sjukvårdslagen.

Syftet är att förhindra att det byggs upp parallella sjukvårdssystem som innebär att patienter vars vård är offentligt finansierad missgynnas i förhållande till patienter med privat sjukvårdsförsäkring.

Sverigedemokraterna och allianspartierna anser att en sådan prioritering skulle få negativa konsekvenser för dem med privata sjukvårdsförsäkringar och minska deras tillgänglighet inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.