För en vecka sedan sade LO-förbunden upp bemanningsavtalet. Skälet var att Bemanningsföretagen inte ville kompensera för avsättningen i industriavtalet på 0,2 procent i år och 0,3 procent 2019 till flexpension.

Men nu har parterna enats om att det för de bemanningsanställda görs en extra inbetalning till tjänstepension, på 0.4 procent för varje krona som utbetalas i lön. Insättningen gäller alla oavsett ålder, enligt pensionsavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv görs inbetalning till tjänstepension från 25 års ålder.

– Vi är nöjda med den lösning vi har fått i bemanningsavtalet. 14 LO-förbund har sagt ja till det nya avtalet sedan vi löste frågan om extra avsättning till pension, säger Kent Ackholt som är ombudsman på LO.

Bemanningsavtalet bygger i övrigt på att uthyrda ska ha samma lön och villkor enligt det avtal som gäller på den arbetsplats de hyrs in till.

Om en bemanningsanställd till exempel hyrs in till en kommun är det Kommunals avtal som gäller, om arbetet utförs inom förbundets avtalsområde. Höjs lönen enligt Kommunals avtal så höjs lönen också för de inhyrda med hänsyn till det genomsnittliga löneläget för den yrkesgrupp som inhyrningen gäller.

Enligt det nya bemanningsavtalet ska det också bidas en arbetsgrupp mellan fack och arbetsgivare om arbetsmiljö. Syftet är att gruppen ska sprida goda exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete.