SVT Morgon sände i dag ett inslag om att BB Sofias nedläggning i Stockholm förra året inte har lett till att fler kvinnor fått föda i andra län. Istället har barnmorskor, undersköterskor och barnsköterskor hittat ett sätt att bli ännu mer flexibla för att klara av det ökade trycket som en nedlagd förlossningsavdelning inneburit. Det ses som en vinst men hur vinner vårdpersonal på ökad arbetsbelastning och fortfarande alldeles för låga löner? 

Dåliga arbetsvillkor inom vård och omsorg har varit ett omdiskuterat ämne länge. Politiker har varit eniga om att något måste göras men väldigt få förslag har lett till att fler faktiskt fått mer pengar i slutet av månaden. Kommunalarbetaren skriver i dag om hur barnsköterskorna är vinnarna i årets lönepåslag. Undersköterskor inom landsting och region får en löneökning i snitt på 1020 kronor medan övriga yrkesgrupper får 520 kronor. Det är en bra utveckling men inte tillräcklig. Det är inte bara förlossningsvården som nedmonteras, vårdcentraler i mindre orter avvecklas och allt fler hänvisas till närliggande orter. Det leder till ökad arbetsbelastning på personal som redan går på knäna. 

Förlossningspersonal och barnsköterskor hänger ihop som en röd tråd genom vården. För att kunna lyfta hela sektorn av kvinnodominerade yrken inom vården krävs det att vi ser den som en helhet. Utbrända barn- och undersköterskor påverkar mammorna och barnen som förtjänar bättre än att få en förlossningsskada missad på grund av personalens ”flexibilitet” under perioder då många föder barn samtidigt. De förtjänar också att bli sedda och hörda när de kommer in med sjuka barn. Många missar som i dag görs inom barnavård görs på grund av undermåliga arbetsvillkor och låga löner – inte på grund av inkompetent och oengagerad personal. Tyvärr matchar inte dagens löner det engagemanget. 

Kommunal har kämpat och kämpar för att lönepåslag ska gälla alla med likvärdiga arbetsuppgifter och utbildning. Det är ett stort steg framåt då arbetsgivare ofta försöker gömma undantag i löneökningar genom att hänvisa till titlar istället för faktiska arbetsuppgifter. När våra barn är i nöd så ska inte vårdpersonalens lön mätas i titlar utan i deras engagemang och kvaliteten på den vård som ges.

Om skribenten

Amra Bajric går en utbildning för progressiva ledarskribenter anordnad av Campus Bommersvik och Aftonbladets ledarskribentutbildning. Under två veckor praktiserar hon på Kommunalarbetaren.
Amra Bajric arbetar som bibliotekarie, har en examen i American Studies från Nederländerna och är frilansskribent och debattör.