Medellöner för kommunalare.
GRAFIK: Så tjänar kommunalare i alla kommuner och landsting

Det visar Kommunalarbetarens unika granskning av lönerna i landsting och regioner. Kommunals avtal med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, gav i fjol löneökningar på i snitt 1  020 kronor till undersköterskor. Övriga yrkesgrupper fick i snitt 520 kronor. Flera arbetsgivare hävdade att endast de med titeln undersköterska skulle få del av det högre beloppet. Det ger nu genomslag i statistiken. Detta trots att medellönerna också påverkas av att många börjar och slutar.

Men mest ökade medellönerna för barnsköterskor som lyfte med 1  024 kronor till 25 425 kronor.

Störst var ökningen i Region Jönköpings län där barnsköterskornas medellöner ökade 1 425 kronor.

– Jag tycker inte att det räcker, säger Angelica Fransson, barnundersköt­erska på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Hon berättar om ett ansvarsfullt arbete där hon vårdar barn mellan 0 och 18 år oavsett diagnos. 

– Många ligger hos oss fast de behöver intensivvård. 

Efter att ha arbetat i äldrevården som undersköterska gick hon en ettårig påbyggnadsutbildning och har varit barnundersköterska sedan 2011.

 

LÄS OCKSÅ: Fotvård gav högsta lönelyftet

 

I Region Jönköpings län fick barnsköterskorna del av avtalets extra lönelyft för undersköt­erskor och därmed satsningen på spetskompetens, vilket betyder att 25 procent fick högre lönelyft än majoriteten.

– Jag tycker att det är självklart, säger Angelica Fransson.

I fjol fick hon en löneökning på 850 kronor, nu har hon en grundlön på 21 700 kronor. I Region Jönköpings län ligger snittet på 26 214 kronor.

– Alla borde ligga på det med det ansvar som vi har, säger Angelica Fransson.

 

GÄSTLEDARE: Dåliga villkor ger sämre vård

 

Carina Sjögren, Kommunal, anser att barnundersköterskorna har låga löner. Samtidigt säger hon att det var ett skäl till att de fick fjolårets löneökningar, även om facket fick strida för det. Kommunal utgick från avtalets skrivning om att där titeln undersköterska saknas avses anställda med likvärdiga arbetsuppgifter och undersköterskeexamen.

–  Vi fick med barnsköterskorna på 1  020 kronor och ambulanssjukvårdarna och skötarna på 800 kronor, säger Carina Sjögren.

Men vilka som i år får del av avtalets ­extra löneökningar för undersköterskor är ännu inte klart.

Anders Liif, HR-direktör i Region Jönköpings län, bekräftar att undersköterskesatsningen bidragit till att höja lönerna för barnsköterskorna. Av våra siffror framgår också, som Kommunalarbetaren tidigare rapporterat om, att undersköterskornas medel­löner i landsting/region nu är högre än skötarnas medellöner. 

Fotnot: Barnsköterskor och barnunder­sköterskor har olika utbildningar, men den titel som oftast används är barnsköterska.

Barnsköterskor har ökat mest

Så här mycket har medellönen ökat mellan 2015 och 2016 i dessa yrken. (För 2015 ­saknas dessvärre löneuppgifter i övriga yrken):

Barnsköterska
Rikssnitt: 25 425 kr
Förändring: +1 024 kr

Undersköterska
Rikssnitt: 24 975 kr
Förändring: + 829 kr

Ambulanssjukvårdare
Rikssnitt: 26 426 kr
Förändring: + 681 kr

Skötare
Rikssnitt: 24 870 kr
Förändring: + 524 kr