Det Kommunal protesterar emot är ett befarat förslag från kommissionen om att:

Förare kan få köra upp till dubbelt så många dagar som i dag utan vilodag, från dagens regler på 5–6 dagar till 8 eller 12 dagar.

De som kör buss riskerar att inte längre få rätt till en hel helg ledigt efter två veckors arbete.

Vilotiden kan minska med 21 timmar per månad.

Rasterna kan kortas så att det blir tre raster på vardera 15 minuter efter 4,5 timmars körning. I dag är första rasten på 15 minuter sedan 30 minuter alternativt 45 minuter.

Vilotiden ska inte få tas ut förrän föraren nått slutdestinationen. I dag måste föraren stanna på första bästa lämpliga ställe för att ta ut sin vilotid.

Kampanjen ”Alla förare har rätt till en bra arbetsmiljö” finns på Facebook.

Den bygger på information Kommunal har fått av Europeiska Transportarbetarefederationen, ETF, en facklig branschorganisation som Kommunal är medlem i.

ETF har demonstrerat i Bryssel och uppvaktat kommissionen för att stoppa de befarade förslagen som ska presenteras den 31 maj. Det handlar om nya regler för vägtransporter och ska omfatta sociala, miljömässiga och digitala områden med målsättningen att minska byråkratin för arbetsgivarna.

Reglerna kommer att gälla för så kallade EU-körningar, som överstiger 50 kilometer.

Men det är oklart om de försämrade reglerna för bussförare kommer att finnas med i förslaget.

Transportkommissionär Violeta Bulc har i EU-parlamentet förnekat att kommissionen förbereder sådana förslag. Hon beklagade då de rykten som har uppstått om försämrade kör- och vilotider.

Men ETF har samtidigt information om att dessa förslag visst finns med i förslaget som kommissionen förbereder.

– Vi törs därför inte blåsa faran över. Inte minst för att vi vet att arbetsgivarna gör allt för att övertyga kommissionen om att det behövs nya regler för kör- och vilotider, säger Cristina Tilling på ETF.

Hon tillägger att ingen heller vet statusen på det förslag som kommissionen väntas lägga, om det blir ett direktiv som alla länder måste följa efter beslut i EU-parlamentet och EU:s ministerråd, eller om det blir något annat.

– Blir det ett förslag som ska till EU-parlamentet och Rådet är det troligt att resultatet blir en kompromiss som är sämre än vad vi har i dag. Så vi gör allt för att stoppa ett sådant förslag. Vi vill väcka uppmärksamhet kring risken för att reglerna för bussförarnas kör- och vilotider kan försämras.

Susanne Gällhagen, ombudsman för Kommunal, säger att förbundets kampanj är en nationell variant på den kampanj ETF driver.

– Vi vet inte vad det är för förslag kommissionen kommer att presentera. Men vi vill liksom ETF väcka uppmärksamhet kring vad som kan bli ett förslag om sämre kör- och vilotider, säger hon.

Förutom namninsamlingen så har Kommunal kontaktat den svenska regeringen och Socialdemokraterna i EU-parlamentet för att få deras stöd.

Hur många bussförare som kan drabbas av nya EU-regler om kör- och vilotider är svårt att säga.

– Innerstadstrafik i storstäderna påverkas inte. Men linjer in och ut från staden kan påverkas om sträckan är över 50 kilometer. Ersättningstrafik för stillastående pendeltåg kan påverkas, säger Susanne Gällhagen.

Kommunal har kör- och vilotider reglerat i sina kollektivavtal. Detta gäller tills ett EU-förslag bestämmer något annat, som tvingar fram förändringar i avtalen. Och sådana EU-regler brukar ta några år att införa.

– Så jag tror inte att det som nu diskuteras i Bryssel kommer att påverka höstens avtalsrörelse för kollektivtrafiken. Men på sikt kan det göra det om nya EU-regler antas. Även om dessa bara gäller EU-körningar över 50 kilometer kan de på sikt påverka all linjetrafik, säger Susanne Gällhagen.