AFA försäkring har undersökt sin statistik för städare som fått ersättning för långa sjukskrivningar och städare som råkat ut för arbetsolyckor under åren 2007-2015. Det visar sig då att det är mycket vanligare att städare blir långvarigt sjukskrivna och att de vanligaste orsakerna till det är muskuloskeletala diagnoser (som ryggsjukdomar eller problem med leder) och psykiska diagnoser.  När det gäller de psykiska diagnoserna är depression vanligast – men stressjukdomarna ökar snabbt.

– Mellan 2012 och 2015 har städarnas sjukskrivningar i stressrelaterade sjukdomar fördubblats, säger Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkring.

Det visar sig också att orsaken till arbetsplatsolyckor oftast är någon form av fall.

– De flesta av dem faller inomhus. Det kan vara att de ramlar på hala golv, säger Anna Weigelt som presenterade statistiken på ett seminarium under tisdagen.

Med på seminariet var ett antal forskare som forskar om städares arbetsmiljö och fått pengar från AFA Försäkring för att göra det. En av dem var Therese Öhrling, doktor i arbetsvetenskap vid Luleå universitet. Hon skrev sin avhandling om ett projekt i Piteå kommun. Där har de inte problem med sjukskrivna städare längre sedan städenheten blev en egen resultatenhet.

– Det var 2009. Innan dess hade de höga sjuktal på 18-20 procent, säger Therese Öhrling, doktor i arbetsvetenskap vid Luleå universitet som skrev sin avhandling om projektet.

Genom att bland annat arbeta med en organisation som gav städare bland annat ökat inflytande, förbättrade kommunikationen och kortade beslutsvägarna nådde de fram till både lägre sjukskrivningsnivåer och bättre trivsel på jobbet.

– Sjukfrånvaron sjönk till fyra procent. Nu är den lägre än snittet för alla anställda i Piteå kommun, säger hon.