Sotaravtalet med Skorstensfejarmästarna ger löneökningar i år på 2,2 procent, nästa år på 2,1 procent och sista året på 2,2 procent. (År tre i avtalet är uppsägningsbart om fack eller arbetsgivare skulle önska att då förhandla på nytt.)

Löneökningarna innebär att tarifflönerna i varje steg höjs med det årets lönepåslag. Utöver det totala lönepåslaget på 6,5 procent höjs den lägsta tarifflönen med 0,1 procent ytterligare per år. Det är den enda tariffen som ligger under 24 000 kronor som är nivån på den extra låglönesatsning som ingår i LO:s samordning av avtalskraven.

Eftersom sotaravtalet har tarifflöner är varje individ garanterad den årliga avtalsenliga löneökningen.

Avtalet är i princip ett rent löneavtal, där Kommunal inte avstod ifrån eller sålde ut något för att få märket och det som ingår i LO:s samordning.

Stridsfrågorna mellan fack och arbetsgivare ska lösas i gemensamma arbetsgrupper som ska avrapportera i november i år. Syftet är att få fram förslag som kan skrivas in i nästa avtal om tre år.

Arbetsgrupperna ska titta på lönesystem, arbetstider, arbetsmiljö, avtalets lärlingsutbildning samt kompetensutveckling.

Kommunals ombudsman Jonny Jakobsson är nöjd med avtalet.

– Nu får vi möjlighet att i lugn och ro i arbetsgrupperna titta på de frågor som vi inte kunde enas om i denna avtalsrörelse. För oss är det viktigt att förbättra arbetsmiljön och då kan det krävas nya lösningar i grunden, säger han.