KA besökte boendet under förra året och skrev då om arbetet med äldredräkten. Ett projekt där personalen fick känna på hur det känns att åldras för att förstå de boende bättre (läs mer här).

Stipendiet delas ut av föreningen Gott ledarskap i demensvården och går till Anneli Franzén. I motiveringen framhålls att hon tillsammans med kolleger och medarbetare, inom givna ekonomiska ramar skapat ett föredömligt gott boende för demenssjuka.

Tidigare år har stipendiet gått till chefer på Hagalidsgården, Västerås och Malmgården i Skara.