Medellöner för kommunalare.
GRAFIK: Så tjänar kommunalare i alla kommuner och landsting

I många kommuner har fack och arbetsgivare varit oeniga om hur fjolårets avtal mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, skulle tolkas. På flera håll hävdade arbetsgivarna att endast de som har titeln undersköterska skulle få del av den extra löneökningen på i snitt 1 020 kronor, i det ingick en satsning på spetskompetens.

När Kommunalarbetaren nu granskar löneuppgifter som samlats in från landets samtliga 290 kommuner sticker Vännäs och Oskarshamn ut (se hela listan nedan). I de kommunerna har medellönerna ökat med drygt 1 100 kronor från 2015 till 2016. Det gäller alltså samtliga kommunalaryrken.

Det kommunerna har gemensamt är att fler än de som har titeln undersköterska fick del av extrasatsningen på yrkesgruppen.

– Vi lyckades ganska bra, vi fick med flera yrkesgrupper i undersköterskesatsningen. Vi har en förhållandevis stor LSS-omsorg, säger Åsa Jansson Lindberg, Kommunal i Vännäs.

Det betyder att alla med undersköterskeexamen fick del av den genomsnittliga höjningen på 1 020 kronor även om de arbetar som boendehandledare, boendestödjare, rehabassistenter, ungdomsassistenter eller personliga assistenter.

Bilden bekräftas av Katarina Häggström som är personalchef i Vännäs kommun.

– Det känns jätteroligt, vi behöver komma upp med lönerna för Kommunals grupper, säger Katarina Häggström.

Samtidigt säger hon att en lönekartläggning lett till en extra satsning på ekonomibiträden och dagbarnvårdare som låg lågt i förhållande till jämbördiga grupper men med manlig dominans.

Men även om medellönerna i Vännäs ökat mest i landet och ligger på 23 760 kronor i månaden ligger den under rikssnittet på 24 521 kronor.

– Det stämmer med den analys som vi gjort själva, i flera yrken inom Kommunals grupper ligger vi på medel eller strax under medel jämfört med kommuner i Västerbotten. Vi har en utmaning, det är vi medvetna om och kommer jobba med, säger Katarina Häggström.

Hur det blir med årets löneökningar är ännu oklart, enligt Kommunals avtal med SKL ska även undersköterskor i LSS omfattas av extrasatsningen i år. Det innebär en genomsnittlig löneökning på 710 kronor räknat på heltid.

Kommunals Åsa Jansson Lindberg säger att hon redan tagit upp med arbetsgivaren att lönerna måste vara konkurrenskraftiga i bristyrken.

– Umeå har högre undersköterskelöner, det tar folk reda på. Det är lätt att pendla dit. Vi har högre ingångslöner men medellönen sackar efter. Jag hoppas att vi kan vända trenden, att vi kan få arbetsgivaren att förstå att lönen gör jobben attraktiva, säger Åsa Jansson Lindberg.

Oskarshamn är den kommun som har den näst högsta ökningen av medellöner i landet. Även där fick flertalet grupper i vård och omsorg en genomsnittlig ökning på 1 020 kronor i månaden.

– Först ville inte arbetsgivaren att personliga assistenter skulle få samma ökning, men när vi talade om arbetsuppgifter så var det inga problem, säger Annelie Salomonsson, Kommunal.

Sedan tidigare finns specialistundersköterskor i kommunen som fått löneökningar när de blivit klara med utbildningen. Det har också bidragit till att lyfta medellönerna. Därför fördelades 1 020 kronor på samtliga som arbetar i vården.

Enligt Kommunal kommer samma grupper få del av löneökningarna för undersköterskor även i år. I Oskarshamn ligger medellönen på 24 725 kronor, alltså över rikssnittet på 24 251 kronor.

– Det är jättestor brist på undersköterskor. Vi är en industristad och där har vi märkt att vi har tappat när vissa inte fått den lön de velat ha. Kan industrin ge en bättre lön så väljer de det. Vi måste ha en högre lön för att konkurrera, säger Annelie Salomonsson.

 

Fotnot: Bakgrundsbilden på Vännäs järnvägsstation är licensierad under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons.