2016 var ett svart år för räddningstjänsten i Sverige. Tre brandmän dog i samband med bilolyckor. Det har ökat intresset för metoder att göra arbetsmiljön säkrare vid insatser ute på vägarna.

KA har tidigare bland annat skrivit om lösningar som att oftare stänga av hela vägen vid olyckor och uppfinningar som gör det möjligt att skicka ut varningar via trafikanters bilstereo. I Attunda räddningstjänst i Stockholm samarbetar personal med ett företag för att få fram skyltar och skyddsutrustning som lyser och ska göra att de syns bättre.

– Det här är inte lösningen på alla problem. Men det är ett komplement som gör det lättare att se oss. I dag har vi reflexer på skyltar och västar, men det kräver att någon lyser på dem. De här västarna och skyltarna lyser av sig själva. Det gör det lättare att uppfatta oss tidigt i ögonvrån eller för en bilist som kommer ur en skymd kurva, säger Thomas Nyberg, kvalitetsledare på Attunda räddningstjänst.

Projektet har pågått i snart ett år och lett till prototyper på bland annat västar, varningsskyltar och material för att leda om trafiken. Alla har en tunn ljuspanel som lyser med ström från ett litet batteri. Idén kom inte från Thomas Nyberg och hans kolleger utan från företaget de samarbetat med.

– Jag har en bakgrund i SOS Alarm. Det var tillsammans med kolleger där som själva har arbetat i räddningstjänsten som idén kom upp, säger Anders Myrbäck, vd för Topright nordic som arbetat fram produkterna.

Thomas Nyberg har kommit med förslag om vilken typ av produkter med ljus som skulle vara till hjälp för dem.

– Vi tittade på möjligheten att göra det här med västar redan för tio år sedan. Men då fanns inget företag som gjorde det, säger han.

Samarbetet får också stöd av Trafikverkets skyltfond. En fond där pengarna kommer från fordonsägare som betalt extra för att få välja en text på sin registreringsskylt själv. Fondens pengar ska gå till att utveckla trafiksäkerheten. Bland annat alkolås fick tidigt stöd härifrån.

– När vi sökte ville de ha projekt som handlade om cyklisters trafiksäkerhet. Men vi tyckte att vår idé var bra och skickade in en ansökan ändå. Vi fick 160 000 kronor, inte så stora pengar men att de trodde på idén gjorde att vi gick vidare, säger Anders Myrbäck.

I slutet av maj början på juni ska provperioden vara avslutad.

– Vi har inte använt produkterna på uttryckningar än utan bara på övning. Det har gått bra, säger Thomas Nyberg.

– Produkterna måste vara tillräckligt utprovade innan de används på uttryckning. Det ska de vara innan sommaren, säger Anders Myrbäck.