– Trots de många insatserna så är antalet personer som är registrerade utan aktivitet växande, nästan lavinartat. Det är inte acceptabelt, sade Ylva Johansson vid en presskonferens på torsdagen.

 

LÄS OCKSÅ: Tusentals utan insatser efter Fas 3

 

Det är framför allt när det gäller långtidsarbetslösa, regeringen anser att Arbetsförmedlingen måste göra mer. Regeringen vill därför att:

Kommunerna får medverka i högre grad i arbetsmarknadspolitiken, här kan det eventuellt bli tal om en lagändring.

Att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att redovisa hur man säkerställer service på rätt plats i landet. Man bör till exempel finnas mer i utsatta stadsdelar, sade Ylva Johansson.

Mer samverkan på regional och nationell nivå ska utredas.

Förbättra arbetsmarknadsutbildningarna. En utredning får i uppdrag att föreslå hur.

Statskontoret får fortsatt uppdrag att se över Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete.

En överdirektör tillsätts under generaldirektör Mikael Sjöberg.

Under pressträffen fick Ylva Johansson frågor om hon underkände förmedlingens arbete och om hon hade förtroende för generaldirektören.

– Jag är nöjd med generaldirektören, svarade Ylva Johansson.

Hur ska ni få fart på extratjänsterna, som skulle ersätta fas 3?

– Det är ganska bra fart på dem men jag tror det behövs ännu mera fart. Och det är framför allt i dialog mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Men just nu växer de till i ganska bra tempo.

I slutet av april hade 2 765 personer fått en extratjänst och över 8 000 personer fanns kvar i Fas 3.