Den nya lagen innebär att särskilda kontraktsvillkor ska ställas om lön, arbetstid och semester enligt minimivillkor i kollektivavtal, om det behövs för att motverka social dumping.

Lagen gäller från 1 juli 2017.