I förra årets SKL-avtal fick Kommunal igenom en undersköterskesatsning på sammanlagt 830 kronor, utöver ”märket”. Med Arbetsgivaralliansen slöt Kommunal förra året ett ettårigt avtal med en undersköterskesatsning på 400 kronor. Därmed ansåg Kommunal att det ”fattades” 430 kronor. Det är dessa pengar som nu läggs ut på tre år i det nya avtalet mellan Kommunal och Arbetsgivaralliansen.

– Vi hade egentligen velat haft det på två år men det blev en förhandlingslösning som innebär tre år, säger Kommunals ombudsman Lars-Sture Johansson.

Lönerna höjs från den 1 april med i genomsnitt 550 kronor, nästa år i april med ytterligare 563 kronor och det sista avtalsåret med 572 kronor i genomsnitt. Parterna är överens om att det ryms inom märket på 6,5 procent, enligt Kommunal.

Därutöver tillkommer 100 kronor det första avtalsåret för undersköterskor med examen som utför undersköterskeuppgifter. Det andra och tredje året tillkommer 165 kronor per avtalsår i undersköterskesatsningen.

Lägstalönerna höjs den 1 oktober med 80 procent av värdet för löneökningarna, men med 100 procent år 2 och 3.

Parterna är också överens om högre ob-tillägg. Konstruktionen för ob är lite speciell i det här avtalet. Det finns ett ob-tak, som används vid beräkningen av ob och som motsvarar en högsta lön som ska användas vid beräkningen. Det taket höjs med 80 procent av 2,2 procent i år, 2,2 procent nästa år och ytterligare 2,1 procent år 3. Sammantaget innebär det högre ob-tillägg med 5-6 kronor/timme.

Det nya avtalet innehåller inga villkorsförändringar. Frågan om heltid hamnar i en arbetsgrupp som får i uppdrag att intensifiera arbetet mot rätt till heltid som norm, och det ska vara avslutat 2021.

Hade ni inte velat ha en bättre uppgörelse om rätt till heltid?

– Jag sitter ju med i den centrala arbetsgruppen som jobbar med heltid som norm i kommuner och landsting, senast 2021. Att kräva att det skulle bli tidigare på Arbetsgivaralliansens avtal tror jag inte hade varit möjligt, säger Lars-Sture Johansson.

Avtalet som är 37 månader långt gäller från den 1 april i år till och med den 30 april 2020. Avtalet berör knappt 1 000 medlemmar i Kommunal.

Arbetsgivaralliansens förhandlingsledare för branschen vård och omsorg, Jenny Stake Fredriksson, vill inte ge några kommentarer ännu eftersom flera fackförbund ska godkänna det nya avtalet.

Avtalet med Arbetsgivaralliansen

2017: Lönerna höjs med i genomsnitt 550 kronor + 100  kronor i undersköterskesatsning från och med den 1 april.
Lägstalönerna höjs den 1 oktober med 80 procent av värdet till 18 948 kronor för den som är 19 år och utan adekvat utbildning.
Lägstalönen höjts till 20 995 kronor för den som har adekvat utbildning.
2018: Lönerna höjs i genomsnitt med 563 kronor + 165 kronor i undersköterskesatsning från och med den 1 april. Lägstalönen för outbildade höjs med 100 procent till 19 365 kronor och för utbildade till 21 457 kronor, den 1 oktober.
2019: Lönerna höjs i genomsnitt med 572 kronor + 165 kronor i undersköterskesatsning från den 1 april. Lägstalönen för outbildade höjs med 100 procent till 19 772 kronor och för utbildade till 21 908 kronor, den 1 oktober.
Ob-taket, för beräkning av ob höjs med 80 procent av 2,2 procent i år, 2,2 procent nästa år och 2,1 procent det sista avtalsåret. Nytt ob-tak, 2020 blir då 20 981 kronor.