I genomsnitt höjs lönerna med 597 kronor i år, 555 kronor nästa år och 651 kronor 2019. Låglönesatsningen ingår.

Ingångslöner och ersättningar höjs med 2,2 procent i år, 2 procent nästa år och 2,3 procent 2019.

Kommunal krävde att beredskap ska regleras i avtalet. I dag sker det lokalt och då kan det bli olika i olika delar av landet. Framför allt handlar det om beredskap för snöröjning.

– Arbetsgivarna vill ha en lägre utryckningspeng, men då ska våra medlemmar ligga i beredskap hela tiden. Det går vi inte med på, säger Jörgen Gustavsson, Kommunals ombudsman.

Men det blev inga förändringar i avtalet på den punkten. Kommunal fick nej på sitt krav om arbetstidsförkortning. Men facket sa också nej till arbetsgivarnas krav på att förändra den ordinarie arbetstiden och OB-ersättningarna.

– Vi är stolta över att vi hållit emot krav på förändrade arbetstider, säger Jörgen Gustavsson.

Avtalets tredje år är uppsägningsbart.