Huvudfrågan i förhandlingarna gäller övertidsregeln. Den ger automatiskt övertid före 07.00 och efter klockan 17 även om skorstensfejaren börjar dagens arbete då.

Till exempel speciell restaurangverksamhet inom kommuner och landsting vill ha sotning och rengöring på kvällar och nätter för att de inte kan stänga under dagtid. Den typen av sotning kostar arbetsgivarna för mycket anser Skorstensfejarmästarna. Därför vill de förändra regeln om rätten till övertid.

Många skorstensfejare skulle förlora ersättning och kompledighet om grundregeln förändras. Kommunal är därför inte villigt att gå med på Skorstensfejarmästarnas förslag, i alla fall inte utan en godtagbar kompensation i pengar eller ledig tid för dem som skulle beröras.

Exakt hur denna kompensation ska se ut vill Kommunals ombudsman Lars Fischer inte gå in på.

– Förhandlingar pågår fortfarande och vi får se om vi får ett nytt bud ifrån arbetsgivarna i kväll och vad det i så fall innehåller, säger han.

Förutom diskussionen om övertiden vill Kommunal också se till att arbetsmiljön inte försämras. Förbundet vill exempelvis att nattarbete bara ska ske i begränsad omfattning och för vissa typer av arbeten.

Förhandlingarna fortsätter i morgon, torsdag, och på fredag är Kommunals avtalsdelegation för skorstensfejare inkallad för att stämma av läget.

Riksavtalet löpte ut den sista mars.