– Moderaterna är Sveriges arbetarparti. Mitt viktigaste vallöfte är att hela Sverige ska jobba. I vårmotionen tar vi betydande steg mot att nå våra jobbmål: att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda samt att en halv miljon nya jobb ska kunna skapas. Arbetslinjen ska utvecklas, inte avvecklas, sade Moderatledaren Anna Kinberg Batra vid en presskonferens.

Efter att Moderaternas vårmotion presenterats på onsdagen har nu samtliga oppositionspartier presenterat sina ”skuggbudgetar”.

Centern vill sänka det så kallade taket i a-kassan från dagens 910 kronor till 800 kronor de första 100 dagarna, från dag 200 till 750 kronor från dagens 760. Men i stället för 80 procent i ersättning vill Centern ha 75 procents ersättning efter de första 100 dagarna, och det ska sedan trappas ner ytterligare.

Moderaterna föreslår i sin vårmotion att taket sänks till 760 kronor de första 100 dagarna och därefter till 680 kronor.

Liberalerna och Kristdemokraterna går knappt in på a-kassan alls i sina budgetförslag. Inte heller det femte oppositionspartiet Sverigedemokraterna nämner a-kassan.

Allianspartierna tar gemensamt upp att LAS ska ses över, oklart på vilket sätt mer än att ”ändamålsenliga anställningsformer” bör införas för fler grupper som står längst från arbetsmarknaden.

KD föreslår mer personal till äldreomsorgen och vill förlänga omvårdnadslyftet. Liberalerna vill satsa pengar på en mer generös assistansersättning inom personlig assistans.

SD har i sin vårmotion riktat in sig på flera av Kommunals profilfrågor. Partiet vill ha legitimation för undersköterskor, där ju regeringen redan öppnat för en utredning av frågan, samt rätt till heltid i offentlig sektor. Man nämner inte att Kommunal och SKL redan är överens om att heltid på sikt ska vara norm. En tredje ”Kommunal-fråga” som SD tar upp är delade turer men utan att precisera sina tankar närmare. ”Ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv är det viktigt att åtgärder vidtas mot de delade turerna”, skriver partiet i sin vårmotion.

Den 21 juni beslutar riksdagen, enligt planerna, om regeringens vårändringsbudget och oppositionens budgetförslag.