EU-kommissionens väntade förslag gäller så kallade EU-körningar på sträckor som är längre än 50 kilometer.

Det innehåller bland annat följande:

Förare kan få köra upp till dubbelt så många dagar som i dag utan vilodag, från dagens regler på 5–6 dagar till 8 eller 12 dagar.

De som kör buss riskerar att inte längre få rätt till en hel helg ledigt efter två veckors arbete.

Vilotiden kan minska med 21 timmar per månad.

Rasterna kan kortas så att det blir tre raster på vardera 15 minuter efter 4,5 timmars körning. I dag är första rasten på 15 minuter sedan 30 minuter alternativt 45 minuter.

Vilotiden ska inte få tas ut förrän föraren nått slutdestinationen. I dag måste föraren stanna på första bästa lämpliga ställe för att ta ut sin vilotid.

Christer Swanson, huvudskyddsombud vid Keolis Nybodadepå i Stockholm, säger att förslaget går åt helt fel håll.

– Det påverkar endast så kallade EU-körningar med färdskrivare. Vi har sådana linjer exempelvis vid Nacka/Värmdödepån. Men det är troligt att vi i innerstan också riskerar att få dessa försämringar om kommissionens förslag blir verklighet. Arbetsgivarna måste jubla inför höstens avtalsrörelse, säger han.