LO-förbunden har ett gemensamt avtal som gäller för bemanningsanställda. Det bygger på principen att lön och övriga villkor ska vara lika för inhyrd och anställd personal.

Ersättningen räknas ut som GFL, Genomsnittligt förtjänstläge, i kundföretaget för berörd yrkeskategori.

LO vill att kostnaden för avsättning till delpension inom industrin räknas in i GFL.

– Men det vill inte Bemanningsföretagen gå med på. Konsekvensen blir att de inte vill upprätthålla principen om kostnadsneutralitet, säger Kent Ackholt, ansvarig ombudsman på LO för bemanningsavtalet.

Han tillägger att LO också vill ha kostnadsneutralitet när det gäller reseersättning inom byggbranschen.

Bemanningsavtalet löper ut om sju dagar om ingen ny överenskommelse träffas. Men det kommer att tillämpas tills vidare med möjlighet för LO-förbunden att varsla om eventuella stridsåtgärder.

LO-förbunden och Bemanningsföretagen kommer att fortsätta förhandla denna och nästa vecka.

– Jag hoppas att vi då kan enas om ett nytt avtal, säger Kent Ackholt.

Anna-Kari Edenius, förbundsdirektör, säger i en kommentar på Bemanningsföretagens hemsida att deras avtalsbud ligger inom ramen för industriavtalets märke på 6,5 procent.

Men hon vill inte kommentera LO-förbundens kritik om att avtalsbudet saknar industriavtalets värde på 0,5 procent i avsättning till delpension.

– Jag vill inte uttala mig om något vi fortfarande förhandlar om. Du får nöja dig med den kommentar vi har på vår hemsida, säger hon till Kommunalarbetaren.