För att höja kvaliteten i äldreomsorgen genomförs nu en skärpning av kraven på alla som utför hemtjänst i Stockholms stad. Det handlar om sådana saker som ökad personalkontinuitet så att den äldre oftare träffar samma personer från hemtjänsten, arbetskläder och omklädningsrum för personalen och ett helt nytt krav på skriftliga rutiner för att uppmärksamma äldre som utsätts för hot och våld i nära relationer.

Tidigare har det inte ställs några krav alls på villkoren för hemtjänstpersonalen vid upphandling. Men vi vet att bra villkor för de anställda innebär en bättre omsorg för de äldre. Därför kommer följande krav från och med nu att ställas kring arbetsvillkor i upphandlingen av hemtjänst:

1. Lön, arbetstider och semester i nivå med kollektivavtalet. Det ska inte vara möjligt att tjäna extrapengar på att försämra för personalen. De villkor som förhandlats fram i kollektivavtalet om rätt till ledighet, ersättning vid övertid och lägsta lön ska gälla samtliga arbetsgivare som vill bedriva hemtjänst i Stockholm.

2. Tjänstepension ska betalas in för all personal i hemtjänsten. Frånvaro av tjänstepension är en orsak till att allt fler pensionärer, särskilt kvinnor, har låga pensioner. Som arbetsgivare i kommunen ska vi ha villkor som tryggar de anställdas försörjning och det är rimligt att kräva detsamma av de utförare som sköter tjänster för kommunen. Det ska inte vara valfritt för arbetsgivaren om den vill ge de anställda en värdig pension eller inte.

3. Fasta anställningar på heltid ska vara norm. I Stockholms stad har vi sedan tidigare en målsättning om att fasa ut användningen av otrygga anställningsformer. Hemtjänstutförarna får nu för första gången i uppdrag att sträva mot att fasta anställningar på heltid ska vara norm och att användningen av allmän visstidsanställning ska undvikas.

4. Fullt ansvar för eventuella underleverantörer. I det fall ett hemtjänstföretag anlitar en underleverantör har de fullt ansvar för att se till att underleverantören uppfyller samma villkor för personalen.

För att nå upp till kraven kring arbetsvillkor kan hemtjänstutföraren antingen tillämpa de villkor som står i vårt avtal eller välja att teckna kollektivavtal på området. Villkoren är så klart minimikrav och det är alltid tillåtet att erbjuda bättre villkor.

Om vi på allvar ska sätta de äldres behov i centrum så måste vi våga ställa krav – också på anställningsvillkor för personalen. Vi kan inte tillåta oseriösa företag att få finnas kvar inom ett så viktigt område som hemtjänsten och de hemtjänstutförare som har kollektivavtal ska inte missgynnas. De som inte håller måttet ska för de äldres skull inte bedriva omsorg.

Höjda krav är också en viktig jämställdhetsfråga eftersom det är många kvinnor som arbetar inom hemtjänsten och de förtjänar bättre arbetsvillkor, inte bara i Stockholm, utan i hela landet.

I slutändan är det omsorgen om de äldre som blir bättre om personalen har det bra på jobbet.

 

Clara Lindblom, (V)
äldre- och personalborgarråd Stockholms stad