Avtalet har träffats med Arbetsgivarealliansen. Det är på tre år och gäller 1 januari 2017 till 31 december 2019.

I år höjs lönen med 688 kronor till tillsvidareanställda och 2,64 kronor per timme för säsongsanställda.

Nästa år höjs lönen med 671 kronor i månaden för tillsvidareanställda och 2,57 kronor per timme för säsongsanställda.

Det sista avtalsåret höjs lönen med 717 kronor i månaden för tillsvidareanställda och 2,75 kronor per timme för säsongsanställda.

År 2017 och 2018 är alla garanterade de löneökningar som gäller enligt avtalet, de är generella och individgaranterade. Inför 2019 ska Kommunal och Liseberg se hur fördelningen av höjda löner ska ske. Om de inte kan enas så blir även det årets löneökning generell och individgaranterad.

Nytt för i år är att de 25 procent extra i ob-ersättning under timme 9 och 10 en arbetsdag/kväll tas bort ur avtalet. Men vanlig ob på 10 procent betalas fortfarande ut vid arbete under en kväll.

Istället får alla tillsvidareanställda två extra lediga dagar med lön per år. Dagarna måste tas ut under året. De går inte att spara.

Säsongsanställda får istället semesterlönen höjd med 1 procent, till 13 procent.

Kommunals ombudsman Lars Fischer är särskilt nöjd med den förändringen i avtalet.

– Det har varit ett starkt krav från medlemmarna på att få extra lediga dagar. Nu har vi lyckats få igenom det, säger han.

Andra förändringar är att ersättningar som anges i kronor höjs med avtalets värde.

Och det lokala avtalet om Lisebergsanställningar lyfts in i det centrala avtalet.