Lex Laval förbjuder svenska fack att ta till stridsåtgärder mot arbetsgivare från andra EU-länder som har arbetskraft tillfälligt verksamma i Sverige, innan det har bevisats att dessa arbetsgivare inte redan erbjuder sina anställda de villkor som de svenska facken vill ha avtal om.

Bevisregeln gör det i praktiken omöjligt för facken att ta strid för svenska kollektivavtal med dessa arbetsgivare.

När Lex Laval rivs upp får facken alltid kräva svenska kollektivavtal för utländsk arbetskraft från andra EU-länder.

Men utstationeringsdirektivet, som är en del av EU-rätten, tillåter då bara krav om lägsta lön enligt avtal samt minimivillkor om arbetstid, semester och annan ledighet enligt lag eller kollektivavtal.

Det blir till exempel inte tillåtet att strejka för krav om försäkringar eller tjänstepension för den utländska arbetskraften.

Regeringens förslag att riva upp Lex Laval väntas gå igenom med stöd av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Allianspartierna är emot att riva upp Lex Laval, de har reserverat sig emot förslaget.

Även Svenskt Näringsliv är emot att Lex Laval rivs upp. Arbetsgivareorganisationen beskriver beslutet som ett stort steg bakåt.