Medellöner för kommunalare.
GRAFIK: Så tjänar kommunalare i alla kommuner och landsting

– Jag tycker det är bra att man satsar på undersköterskorna, men man måste satsa på övriga grupper också. Det är fler som måste kunna leva på sin lön, inte bara undersköterskor, säger Camilla Englund, vårdbiträde i hemtjänsten i Ljusdal.

För ett par veckor sedan kunde vi visa hur undersköterskorna knappat in några hundralappar på industriarbetarna i medellön. Men för majoriteten av kommun­alarna växer gapet ytterligare ­visar vår granskning.  

KA har begärt ut löneuppgifter för 16 olika yrkesgrupper i samtliga kommuner. I tre yrkesgrupper ökar medellönen mer jämfört med industrin: undersköterska, skötare och park- och trädgårdsarbetare. I övriga yrken växer alltså skillnaden.

Städarnas medellöner i kommunerna steg med i genomsnitt 279 kronor mellan 2015 och 2016, och vårdbiträdenas med 390 kronor. Att jämföra med de kommun­anställda undersköterskornas medellöne­ökning på 868 kronor och industriarbetarnas 619 kronor.

En av de kommuner som följer mönstret är Ljusdal i Hälsingland. Här ökade medellönerna för vårdbiträden ännu mindre än genomsnittet för riket, 292 kronor och för städarna blev motsvarande ökning 294 kronor. Undersköterskornas medellön steg med nästan en tusenlapp.

”Hos oss har det varit en väldig förändring. Det är många äldre som slutat på ­senare år.”

Det kan finnas flera olika förklaringar till att medellönen stiger långsammare än avtalets värde (520 kronor 2016 samt 1   020 för undersköterskor). Den största anledningen är att personalstyrkan ser olika ut från år till år, om många går i pension försvinner troligtvis även de högsta lönerna. 

Det här bekräftas av Margareta Ståhl, som städar i kommunförvaltningens hus i Ljusdal.

–  Hos oss har det varit en väldig förändring. Det är många äldre som slutat på ­senare år, säger hon, som själv har 30 års erfarenhet av städjobbet.

I Kommunalarbetarens siffror ingår dessutom inte bara Kommunals medlemmar, utan alla tills­vidareanställda i kommunalaryrkena.

Kommunals ordförande i Ljusdal, Karin Johansson, är noga med att påpeka att Ljusdals kommun följer avtalet. Vid förra årets lönerevision fick nog ingen medlem under 300 kronor i lönepåslag säger hon.

– De har alltid följt avtalet till punkt och pricka, säger Karin Johansson.

”Löneutvecklingen är för dålig. Ska man locka folk till vård och omsorg måste det vara bättre löner och arbetsvillkor.”

Men faktum kvarstår. Av de 16 yrkesgrupper vi granskat ligger vårdbiträden och städare i botten när det gäller riksmedellöner. 

–  Löneutvecklingen är för dålig. Ska man locka folk till vård och omsorg måste det vara bättre löner och arbetsvillkor, ­säger vårdbiträdet Camilla Englund.

Och även om undersköterskornas löner fått en skjuts i och med det senaste avtal­et med Sveriges Kommuner och Landsting, tycker hon att löneskillnaderna mellan vårdbiträden och undersköterskor är för små för att det ska vara värt en undersköterskeutbildning.

– Vill man ha högre lön ska man nog inte satsa på vård och omsorg.

KA har vid upprepade tillfällen sökt Ljusdals kommuns personalchef, som är den som förhandlar lönerna för arbets­givarens räkning. Hon har inte återkommit.

Så har lönerna i hela landet förändrats

Så här har medellönen (genomsnittet) i riket förändrats mellan 2015 och 2016 i de 16 vanligaste kommunalaryrkena på kommunnivå:

Anläggningsarbetare/ Fordonsförare
Rikssnitt 2016: 26 226 kr
Ökning: 478 kr (1,9 procent)

Fritidsledare
Rikssnitt 2016: 25 495 kr
Ökning: 535 kr (2,1 procent)

Skötare
Rikssnitt 2016: 25 191 kr
Ökning: 657 kr (2,7 procent)

Kock-Kokerska
Rikssnitt 2016: 25 143 kr
Ökning: 538 kr (2,2 procent)

Park-Trädgårdsarbetare
Rikssnitt 2016: 25 095 kr
Ökning: 699 kr (2,9 procent)

Fastighetsskötare/Vaktmästare
Rikssnitt 2016: 25 092 kr
Ökning: 551 kr (2,2 procent)

Undersköterska
Rikssnitt 2016: 24 717 kr
Ökning: 868 kr (3,6 procent)

Vårdare
Rikssnitt 2016: 24 516 kr
Ökning: 504 kr (2,1 procent)

Elevassistent
Rikssnitt 2016: 24 053 kr
Ökning: 448 kr (1,9 procent)

Barnskötare
Rikssnitt 2016: 23 932 kr
Ökning: 419 kr (1,8 procent)

Personlig assistent
Rikssnitt 2016: 23 441 kr
Ökning: 484 kr (2,1 procent)

Måltidspersonal
Rikssnitt 2016: 22 949 kr
Ökning: 418 kr (1,9 procent)

Städare
Rikssnitt 2016: 22 866 kr
Ökning: 390 kr (1,7 procent)

Vårdbiträde
Rikssnitt 2016: 22 724 kr
Ökning: 279 kr (1,2 procent)

Industrin (avser Teknikavtalet)
Rikssnitt 2016: 27 368 kr
Ökning: 619 kr (2,2 procent)