Den som inte hade barn när Castorböckerna kom för första gången har nu ett ypperligt tillfälle att stifta bekantskap med de två bävrarna Castor och Frippe. Castor har alltid något i görningen och varje bok följer hans projekt från start till mål.

Vi får både fakta och ramberättelse i en gestaltning som är lika intresseväckande som konstnärlig. Lite större barn får sin vetgirighet stillad och mindre barn älskar tydligheten och att det finns så mycket att se i bilderna. Samlingsvolym med tre böcker.