Vad säger du om att så många lämnats i passivitet?

– Det är inte acceptabelt att lämna någon utan insatser under en längre tid. Att någon som kvinnan i reportaget inte har haft någon riktig aktivitet sedan augusti förra året är helt oacceptabelt!

 

LÄS OCKSÅ: Tusentals utan insatser efter Fas 3

 

Har regeringen misslyckats med att hitta alternativ till Fas 3?

– Jag är alltid ytterst ansvarig, men menar nog att det är Arbetsförmedlingen som borde svara på varför så många är i passivitet. Jag utesluter inte att det finns något ytterligare som regeringen kunde ha gjort, men jag ser inte vad.

Vad är det som inte fungerat?

– Varför det inte har fungerat är en fråga du får ställa till Arbetsförmedlingen – de har fått gott om resurser och alla verktyg och insatser som finns till den här gruppen.

Så du kan inte svara på var det har brustit?

– Det får Arbetsförmedlingen svara på, jag ser inte det härifrån. Jag tycker att jag har gett Arbetsförmedlingen alla de verktyg som finns. Man har rätt att studera, vi bygger ut extratjänsterna, och även om det har tagit tid har man tillgång till alla andra verktyg som Arbetsförmedlingen har.

 

LÄS OCKSÅ: ”Vi har inte mäktat med”

 

I valrörelsen lovade ni 25 000 extratjänster, vilka skulle ersätta Fas 3. Hittills har det inte ens skapats 3000 extratjänster?

– Det tog tid att få igång plusjobben också. Och en viktig sak har varit att få till avtal med kollektivavtalsenliga villkor. Nu har vi en överenskommelse på central nivå, vi har ökat stödet till 100 procent och utökat att också gälla privata arbetsgivare så min bedömning är att extratjänsterna nu kommer att öka i snabb takt.

Vad säger du till de tusentals som lämnats utan ordentliga insatser efter Fas 3?

– Att så här ska det inte gå till! Det är en dialog jag för hela tiden med Arbetsförmedlingen.

Har arbetsförmedlingen misslyckats?

– Jag är alltid ytterst ansvarig, men det bör Arbetsförmedlingen själv svara på. Vi har gett alla förutsättningar för att de ska klara jobbet.